Chat with us, powered by LiveChat

你有冇曾被朋友邀約嘅經驗,一齊相聚重溫學校時期嘅回憶?你係咪會擔心參與佢地所計劃嘅每一個活動,包括餐飲?唔使擔心,一個完美嘅解決方法就喺你嘅眼前!通過 Allergy Test,我地能夠幫你檢查到你應該避免食乜嘢,俾您同朋友一齊享受完美嘅聚會。

聽起來系唔係好正?請睇下點樣用 Allergy Test 來檢測你不耐症嘅簡單步驟,俾你夠能夠安心同朋友團聚,一齊回憶美好嘅過去。

點樣開始?

首先,你需要確定同了解自己嘅飲食習慣可能會對身體造成邊D影響。通過幫客戶進行簡單嘅不耐症測試,Allergy Test會利用您嘅頭髮嚟對食物同非食物進行檢測。然後我們會直接發送一份詳細嘅結果報告俾你,當中會幫你準確咁解釋邊D項目會對你嘅身體造成影響。你可以從我地嘅建議入邊了解到應該減少食D乜嘢。

仲系猶豫不決?我地嘅服務深受各位客戶嘅大力推薦,因為佢們系短短幾日裡邊就留意到身體同埋行為出現咗巨大嘅變化!

接落嚟

好多人會發現自己嘅身體對自己鍾意食嘅嘢會出現不耐症之後會擔心接落嚟應該食D乜嘢。好消息系,宜家所有嘢都有替代選擇,同時都好容易搵到。

希望呢個好消息可以俾你唔使咁緊張,同時都代表你宜家系面對大餐時,會知道邊 D 食物係適合你嘅。了解自己對邊 D 食物有不耐症係好重要嘅,而食物替代品可以幫果D難以同朋友出遊嘅人提供一個完美嘅休閒餐飲選擇。

大聲講出嚟

如果你發現自己對某D食物有不耐症,當你被朋友約出門時,你可以系事前話俾佢地聽,咁佢地就能夠幫您準備更好嘅選擇。但如果系突然嘅邀請,咁你都仲可以幫自己做好充分嘅準備,例如自己帶嘢去食,好似我地講嘅,你仲有好多嘅選擇

對未來保持樂觀!

總而言之,進行食物不耐症嘅測試可以俾你安枕冇憂同更加有信心!宜家系為你自己進行身體不耐症檢測嘅最佳時機,而且Allergy Test不耐症測試就係最佳嘅選擇。

如果要了解更加多點解你應該進行TMI不耐症測試嘅資訊,請瀏覽 www.allergytest.hk